Over ons

boek

Noordwijk in Beeld weer volledig in de lucht

Samen met m’n schoonzoon (Frits) had ik in 1993 een website over Noordwijk  laten verschijnen.

Ik had, o.a. via mijn rubriek Op’evist in de Zeekant, veel informatie over Noordwijk verzameld en Frits was/is een H.T.S.-er die er  voor zou zorgen dat de website operationeel zou worden.

Een aantal jaren ging dat zoals wij wensten. Ik zou eigenlijk nog wel wat verder willen gaan, maar de tijd ontbrak me.

Toen mijn website in handen van een hacker kwam, had de provider er problemen mee. De site noest beter beveiligd worden en werd (tijdelijk) buiten gebruik gesteld.

Dat tijdelijke heeft wel erg lang geduurd, maar het is altijd de bedoeling geweest dat mijn website ‘Noordwijk in Beeld’ weer operationeel zou worden.

Van Wilma Soesman van ‘De Poppenkraam’ hoorde ik dat haar zoon (Michiel Ponjee) zich bekwaamd had in het maken van websites en ik besloot met Michiel in zee te gaan.

Ik was ondertussen wat ruimer in m’n vrije tijd gekomen en heb Michiel mijn wensen v.w.b. mijn nieuwe website voorgelegd, de website moest:

-goed en gemakkelijk benaderbaar zijn;

-interessante informatie bevatten;

-de mogelijkheid open houden om het t.z.t. ook in boekvorm (‘Winkelboek van Noordwijk’)  te kunnen laten verschijnen;

-de gegevens moet ik gemakkelijk up to date kunnen houden.

Aan al mijn wensen kon worden voldaan en Michiel heeft de inhoudelijkheid van de website nog verder kunnen uitbreiden.

Ik heb er voor gekozen om voorlopig alleen de huidige winkelsituatie in beeld te berengen. Ik heb nog veel meer informatie over winkels e.a. in het verleden, teruggaande tot 1945, maar die informatie komt later wel in het mij voor ogen staande boekwerk.

Ik hoop dat veel (gewezen) Noordwijkers  mijn website (Noordwijk in Beeld) zullen bekijken en eventuele wijzigingen en/of aanvullingen willen doorgeven aan

Website beheer:
[email protected]

[email protected]
06-15699843
Adres: Fuikhoren 39
2201 VT Noordwijk.

×